Assessment Centers oraz Rozmowy Rozwojowe

Od roku 2007 PeOrg Consult przeprowadza rekrutacje na pozycje menedżerskie w Shared Service Centre globalnego koncernu petrochemicznego.
PeOrg Consult przeprowadza regularnie indywidualne Analizy Potencjału, które wspierają proces wyboru kandydatów.

Instrument analizy potencjału zwraca uwagę na następujące dwa obszary talentu menedżerskiego:

  • Kompetencje (czyli to co osoby potrafią)
  • i na ich Talenty (czyli na to mogą wykazać w optymalnych dla nich warunkach).
  • W obu tych obszarach instrument ten zwraca uwagę również na Kompetencje i Talent Kognicyjny i Zachowawczy.

Każdą analizę potencjału poprzedza Analiza Pozycji, o którą się kandydaci ubiegają, W ten sposób zapewniony jest optymalny dobór kandydata do pozycji.

Pod koniec procesu naboru PeOrg Consult przeprowadza indywidualne Rozmowy Rozwojowe i feedback-owe, w których opracowane zostają następne kroki rozwojowe (niezależnie od tego czy, kandydatowi została zaoferowana pozycja).

Assessment Center oraz Rozmowy Rozwojowe przeprowadzany jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim w zależności od narodowości kandydatów oraz ich zwierzchników.

Branża: Petrochemiczna

Miejsce: Kraków, Polska

One comment on “Assessment Centers oraz Rozmowy Rozwojowe

  1. Gorąco polecam współpracę z Pania M. Kishizawa, którą zaprosiliśmy do współpracy w procesie badania potencjału rozwojowego kilku pracowników/managerów zatrudnionych w Shell.
    Pani Magdalena zaprezentowała bardzo kompleksowe podejście diagnostyczne, jednocześnie przekazując konstruktywny feedback do uczestników badania.

Comments are closed.