Otwarte szkolenie we wspolpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa na temat "Międzykulturowej współpracy w projektach"

W ramach globalizacji coraz więcej projektów przekracza lokalne granice. Stanowi to wyzwanie dla osób współpracujących ze sobą nie tylko na poziomie technicznym ale również na poziomie zachowań. Stają oni przed wyzwaniem jak można kierować zespołem i wykorzystywać różnice kulturowe.

Szkolenie to koncentruje się na wykorzystaniu synergii wynikających z różnic kulturowych i na przygotowaniu uczestników do efektywnego kierowania wirtualnymi projektami przekraczającymi granice Polski.

Cele szkolenia

  • rozpoznawanie wzorów kulturowych i uksztaltowań. W jaki sposób je uwzględnić aby uniknąć nieporozumień
  • jak w odpowiednim czasie zauważać międzykulturowe konflikty i w jaki sposób konstruktywnie je rozwiązywać
  • jak zarządzać międzykulturowym zespołem (nawet jeśli jest wirtualny), jak wygenerować poczucie “my” i jak wzmocnić motywacje

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym przy międzynarodowych projektach oraz osobom zarządzającym. Warsztat przeznaczony jest dla osób chcących rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i otworzyć się na współpracę z zagranicą.

Kontakt:

Informacji udziela:

Róża Jarmuł
Kształcenie zawodowe i ustawiczne
AHK Polen
E-mail: rjarmul@ahk.pl
Tel. +48 22  53 10 540