Online Coaching – Jak motywować zespoły doradców finansowych?

“Jak wykorzystać potencjał Twojego zespołu? Motywacja zespołu doradców finansowych.” – Online Coaching

Online Coaching zaadresowany jest do młodych liderów zespołów finansowych, którzy:

 • dopiero co zaczęli prace jako kierownicy zespołów i byli do tej pory częścią zespołu którym teraz maja zarządzać
 • szukają wsparcia w wypracowaniu własnego stylu zarządzania
 • chcą motywować swoje zespoły do osiągnięcia ambitnych celów oraz chcą w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników

Na końcu szkolenia uczestnicy, będą:

 • posiadać podstawowa wiedzę o technikach zarządzania zespołem,
 • rozumieć, co motywuje ich zespół
 • potrafili formułować motywujące i inspirujące wizje, misje i cele
 • wykorzystywać feedback oraz rozmowy coachingowe jako metodę motywacyjna
 • posiadać gotowy plan działań dla swojego zespołu

Metodyka Online Coachingu:

 • Wideo
 • Kwestionariusze samooceny (styl zarządzania czy własne faktory motywacyjne)
 • Kolo Zycia
 • Ustawienie Zespołu – online
 • Podcasts
 • Dyskusje z online-coach i innymi uczestnikami programu na “leadership forum”
 • Biblioteka online

Uczestnicy:

 • Kierownicy zespołów z różnych krajów z Europy Wschodniej

Branża:

 • Finansowa

Online Coaching: Jak rozwinąć Inteligencje Emocjonalną?

PeOrg Consult przeprowadza od 2010 roku On-line Coaching dla rożnych organizacji. Każdy On-Line Coaching rozpoczynamy analiza potrzeb naszych klientów; tak aby w następnym kroku przygotować indywidualny program coachingowy na specjalnym interfejsie w internecie. Każdy program coachingowy on-line może być rozszerzony o:

 • moderowane on-line sesje master-mind z innymi menedżerami, biorącymi udział w programie,
 • sesje telefoniczne
 • albo sesje grupowe and indywidualne

O On-line Coachingu:

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w 2010 roku wdrożyliśmy pierwszy program coachingowy. Powodem była nie tyle wzrastająca ilość użytkowników internetu, co raczej wymagania, które stawiane są w stosunku do menedzerow w Europie Wschodniej: dynamiczny rynek, praca w wirtualnych zespołach czy w terenie nie pozostawia wiele czasu na coaching czy trening. Nasz On-line Coaching program:

 • może być przeprowadzony na każdym komputerze z dojściem do internetu. Jedyne co nasz Klient musi zrobić, to zalogować się w indywidualnym portalu coachingowym i pracować od modułu do modułu. Zadaniem coacha jest analiza sytuacji, wskazywanie możliwych rozwiązań, dawanie wskazówek poprzez interakcje z klientem na interfejsie coachingowym. Klient decyduje jak szybko i kiedy będzie pracował.
 • ułatwia procesy feedbacku. W trakcie każdej sesji Klient może zadawać pytania coachowi oraz uzyskać feedback czy wskazówki; zwykle w ciągu 24 godzin.
 • przechowuje wszystkie informacje i dokumenty z naszych sesji w jednym miejscu. Nie ma potrzeby przechowywania teczek z dokumentacja treningową i informacje są zawsze w zasięgu ręki (internetu).

Tematy On-line Coachingu “Emocjonalnie Inteligentny Menedżer”

Sesja o Inteligencji Emocjonalnej składa się z trzech modułów:

 • Moduł 1. Co to znaczy “Być Emocjonalnie Inteligentnym”; i co mi to daje? Definicja. Piec elementów emocjonalnej inteligencji. Samoocena: “Jakie jest moje EQ?”.
 • Moduł 2. Jak emocjonalnie inteligentnie zarządzać? Efektywne i EQ-mądre zarządzanie. Kluczowe faktory. Metody i techniki.
 • Moduł 3. Jak komunikować emocjonalnie inteligentnie nie tracąc na efektywności? Elementy emocjonalnej rozmowy.  Plan działań na następne trzy miesiące.

Uczestnicy:

Prezesi dwóch niemieckich spółek w Polsce (Branża finansowa i recyclingu)

Online Coaching – Motywacja Zespołów Doradców Finansowych

PeOrg Consult przeprowadza od 2010 roku On-line Coaching dla rożnych organizacji. Każdy On-Line Coaching rozpoczynamy analiza potrzeb naszych Klientów; tak aby w następnym kroku przygotować indywidualny program coachingowy na specjalnym interfejsie w internecie. Każdy program coachingowy on-line może być rozszerzony o:

 • moderowane on-line sesje master-mind z innymi menedżerami, biorącymi udział w programie,
 • sesje telefoniczne
 • albo sesje grupowe and indywidualne

O On-line Coachingu:

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów w 2010 roku wdrożyliśmy pierwszy program coachingowy. Powodem była nie tyle wzrastająca ilość użytkowników internetu, co raczej wymagania w stosunku do menedzerow w Europie Wschodniej: dynamiczny rynek, praca w wirtualnych zespołach czy w terenie nie pozostawia wiele czasu na coaching czy trening. Nasz On-line Coaching program:

 • może być przeprowadzony na każdym komputerze z dojściem do internetu. Jedyne co nasz Klient musi zrobić, to zalogować się w indywidualnym portalu coachingowym i pracować od modułu do modułu. Zadaniem coacha jest analiza sytuacji, wskazywanie możliwych rozwiązań, dawanie wskazówek poprzez interakcje z Klientem na interfejsie coachingowym. Klient decyduje jak szybko i kiedy będzie pracował.
 • ułatwia procesy feedbacku. W trakcie każdej sesji Klient może zadawać pytania coachowi oraz uzyskać feedback czy wskazówki; zwykle w ciągu 24 godzin.
 • przechowuje wszystkie informacje i dokumenty z naszych sesji w jednym miejscu. Nie ma potrzeby przechowywania teczek z dokumentacja treningową i informacje są zawsze w zasięgu ręki (internetu).

Tematy On-line Coachingu

Online Coaching Program “Jak sprawić, by moi doradcy w pełni wykorzystywali swój potencjał? Zasady efektywnego i motywującego zarządzania w czasach zmian.” zaadresowany jest do młodych liderów zespołów, którzy:

 • do tej pory sami zajmowali się sprzedażą,
 • potrzebują wsparcia w zarządzaniu swoimi kolegami
 • chcą efektywnie motywować swoje zespoły i doradców do osiągania celów.

Po zakończeniu programu uczestnicy coachingu:

 • zdobyli podstawowa wiedzę o procesie zarządzania
 • zrozumieli, co motywuje ich zespól oraz ich doradców
 • sformułowali motywujące wizje, misje i cele dla swoich zespołów i doradców
 • zdobyli wiedzę, jak przekazywać informacje zwrotne i oceny w sposób motywujący
 • przygotowali program motywacyjny swojego zespołu.

Metody Online Coachingu:

 • Widea
 • Kwestionariusze (style zarządzania, samo-motywacja)
 • Kolo Zycia
 • Ustawienie Zespołu online
 • Podcast
 • Dyskusje z online coachem
 • Biblioteka online

Uczestnicy:

Branza: Finanse/Bank
Miejsce: Europa Wschodnia

Program Rozwoju Kadry Menedżerskiej – Zarządzanie w Okresie Zmian

Dynamiczne zmiany na rynku finansowym doprowadziły do zmiany oczekiwan w stosunku do liderów. Potrzeba szybkich reakcji, komunikacji zmian zachodzących w strategii, zapewnienie commitmentu do strategii firmy wśród pracowników. to tylko parę przykładów zmian w patrzeniu na proces zarządzania.

Polski bank postanowił wzmocnić umiejętności swoich menedżerów w zarządzaniu zmiana. W odpowiedzi na zapotrzebowania klienta PeOrg Consult przeprowadził program szkoleniowy, który składał się z trzech elementów:

 • Faza Analizy: Wywiady z kierownikami zespołów oraz bankierami na temat stylu wdrażania zmian oraz strategii, stylów komunikacyjnych i zarządzania oraz o percepcji kultury organizacyjnej.
 • Faza Treningowa: na podstawie wyników wywiadów PeOrg Consult opracował i przeprowadził następujące szkolenia:1. Szkolenie “Rozwój Organizacji”: samoocena własnej roli menedżerskiej, definicja roli kierownika zespołu, komunikacja strategii (teoria i praktyka), ocena własnego potencjału menedżerskiego oraz przedstawienie wyników wywiadów dotyczących oceny kultury organizacyjnej – implikacje dla menedżerów.2. Szkolenie “Umiejętności Coachingowe”: systemowe ustawienie zespołów, teorie motywacyjne, definicja celów zespołowych i indywidualnych oraz prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Indywidualne sesje coachingowe z  kierownikami zespołów, w których ustalone zostały cele rozwojowe. Cele ustalone w trakcie sesji indywidualnych zostały zintegrowane z rozmowami dotyczącymi celów na następny okres.

Miejsce: Warszawa, Polska

Branża: Bank

Coaching kadry kierowniczej – Zarzadzanie poprzez Cele

Tematy coachingu:

 • Zarządzanie czasem – podstawy: Jak zwiększyć osobista efektywność?
 • Różnice miedzy Wizją a Strategią: od wizji firmy do poziomu celów
 • SMARTowa definicja celów. Wsparcie przy formułowaniu celów
 • Rożne poziomy komunikacji celów

Miejsce: Warszawa, Polska

Branża: Handel tekstylny

Implementacja Systemu Oceny Pracowniczej

PeOrg Consult wspieralo niemiecką firmę produkcyjną w procesie wdrażania systemu ocen okresowych w Niemczech oraz w Polsce.
W Polsce proces przebiegał w trzech fazach:

 1. Planowanie procesu w Polsce. Briefing i udział w procesie wdrażania ocen w Niemczech. Adaptacja systemu do warunków w Polsce: do kultury narodowej i kultury zarządzania, rynku pracy, oczekiwań pracowników oraz ich struktury motywacyjnej. Przygotowanie dokumentacji w języku polskim. Komunikacja procesu w Polsce.
 2. Przeprowadzenie serii treningow “Prowadzenie motywujących rozmów oceniających”.
  Tematy treningu: typologia rozmów pracowniczych, cel systemu oceny pracowniczej, struktura rozmowy, techniki i metody prowadzenia rozmów oraz praca z dokumentacją
 3. Sesje coachingowe budujące na doświadczeniach z systemem oceny pracowniczej. Coaching zespołowy został przeprowadzony po siedmiu miesiącach po przeprowadzeniu pierwszej sesji treningowej.