Talent Management Program (firma produkcyjna)

For a global manufacturing company PeOrg Consult delivered a Talent Management Program:

 • which was individually adjusted to the needs and talents of participants
 • which was partially delivered online and on telephone

Four steps Talent Management Program:

 1. Assessment Center delivered in teleconference and oriented on the competence model of the company. Assessment Center has three parts: standardized interview, case study (cognitive) and case study with role plays (behavioral)
 2. Development Session delivered on the telephone based on the feedback from Assessment Center and agreed for one year.
 3. Coaching Sessions on the phone, online and face-to-face.
 4. Learning Support. Every participant of the Talent Management Program works with designated learning partner at PeOrg Consult. Our Learning Partner: supports participants by the choice of right training course/coach (depends on the agreement in development session), reviews learning progress monthly and makes sure that the participant have all support needed to transfer the knowledge into his daily life.
 5. Review Session, which summarize the development made within one year of learning.

Team Development i Szkolenie – Sprzedawać Może Każdy

Tematy:
Pierwsza polowa dnia:

 • Jak zmienił się nasz zespól w ostatnich pięciu latach?
 • Podsumowanie: Praca zespołowa w trakcie ćwiczenia: “Budowanie tratwy na rzece Nagold” (ewent odbył się dzień wcześniej – przy wsparciu: www.outdoor-consult.de)

Druga polowa dnia:

 • Jak nasza firma może wykorzystać potencjał sprzedażowy w codziennej pracy? Dyskusja w grupach – Think Tanks
 • Szkolenie: Podstawy sprzedaży dla nie-sprzedawców. Co decyduje o sukcesie w sprzedaży?
 • USP’s – Ćwiczenie

Branża: Doradztwo IT
Miejsce: okolice Stuttgartu, Niemcy

Warsztaty – Wypracowanie standardów w zarządzaniu oraz w procesach sprzedaży

Tematy Warsztatów:

 • Wartości firmy oraz implikacje dla osób zarządzających
 • Wdrażanie wartości firmy w zespołach w sklepach
 • Wypracowanie procesu zarządzania oraz procesu wdrażania
 • Wypracowanie jednolitego procesu sprzedaży oraz procesu wdrażania w sklepach
 • Wypracowanie osobistej listy To-Do dla uczestników warsztatów

Branża: Handel tekstylny

Miejsce: Kraków, Polska

Program Rozwoju Kadry Menedżerskiej – Zarządzanie w Okresie Zmian

Dynamiczne zmiany na rynku finansowym doprowadziły do zmiany oczekiwan w stosunku do liderów. Potrzeba szybkich reakcji, komunikacji zmian zachodzących w strategii, zapewnienie commitmentu do strategii firmy wśród pracowników. to tylko parę przykładów zmian w patrzeniu na proces zarządzania.

Polski bank postanowił wzmocnić umiejętności swoich menedżerów w zarządzaniu zmiana. W odpowiedzi na zapotrzebowania klienta PeOrg Consult przeprowadził program szkoleniowy, który składał się z trzech elementów:

 • Faza Analizy: Wywiady z kierownikami zespołów oraz bankierami na temat stylu wdrażania zmian oraz strategii, stylów komunikacyjnych i zarządzania oraz o percepcji kultury organizacyjnej.
 • Faza Treningowa: na podstawie wyników wywiadów PeOrg Consult opracował i przeprowadził następujące szkolenia:1. Szkolenie “Rozwój Organizacji”: samoocena własnej roli menedżerskiej, definicja roli kierownika zespołu, komunikacja strategii (teoria i praktyka), ocena własnego potencjału menedżerskiego oraz przedstawienie wyników wywiadów dotyczących oceny kultury organizacyjnej – implikacje dla menedżerów.2. Szkolenie “Umiejętności Coachingowe”: systemowe ustawienie zespołów, teorie motywacyjne, definicja celów zespołowych i indywidualnych oraz prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Indywidualne sesje coachingowe z  kierownikami zespołów, w których ustalone zostały cele rozwojowe. Cele ustalone w trakcie sesji indywidualnych zostały zintegrowane z rozmowami dotyczącymi celów na następny okres.

Miejsce: Warszawa, Polska

Branża: Bank

Implementacja Systemu Oceny Pracowniczej

PeOrg Consult wspieralo niemiecką firmę produkcyjną w procesie wdrażania systemu ocen okresowych w Niemczech oraz w Polsce.
W Polsce proces przebiegał w trzech fazach:

 1. Planowanie procesu w Polsce. Briefing i udział w procesie wdrażania ocen w Niemczech. Adaptacja systemu do warunków w Polsce: do kultury narodowej i kultury zarządzania, rynku pracy, oczekiwań pracowników oraz ich struktury motywacyjnej. Przygotowanie dokumentacji w języku polskim. Komunikacja procesu w Polsce.
 2. Przeprowadzenie serii treningow “Prowadzenie motywujących rozmów oceniających”.
  Tematy treningu: typologia rozmów pracowniczych, cel systemu oceny pracowniczej, struktura rozmowy, techniki i metody prowadzenia rozmów oraz praca z dokumentacją
 3. Sesje coachingowe budujące na doświadczeniach z systemem oceny pracowniczej. Coaching zespołowy został przeprowadzony po siedmiu miesiącach po przeprowadzeniu pierwszej sesji treningowej.

Warsztaty Strategiczne Kadry Zarzadzajacej

Od czterech lat przeprowadzamy coroczne warsztaty strategiczne kadry zarządzającej, których celem jest:

 • osiągnięcie wspólnego zrozumienia strategii organizacji przez kadrę zarządzającą
 • współtworzenie wizji i strategii na rok 2010
 • integracja kadry zarządzającej wokół wspólnych celów
 • ustalenie planu działań na rok 2010

Zadaniem PeOrg Consult było:

 • stworzenie struktury i prowadzenie warsztatu, tak by w ciągu jednego dnia stworzyć efektywną platformę wypracowywania rozwiązań
 • zaangażowanie całego zespołu zarządzającego w intensywną współpracę
 • usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz grupy

Branża: Serwis

Miejsce: Stuttgart, Niemcy