Talent Management Program (firma produkcyjna)

For a global manufacturing company PeOrg Consult delivered a Talent Management Program:

 • which was individually adjusted to the needs and talents of participants
 • which was partially delivered online and on telephone

Four steps Talent Management Program:

 1. Assessment Center delivered in teleconference and oriented on the competence model of the company. Assessment Center has three parts: standardized interview, case study (cognitive) and case study with role plays (behavioral)
 2. Development Session delivered on the telephone based on the feedback from Assessment Center and agreed for one year.
 3. Coaching Sessions on the phone, online and face-to-face.
 4. Learning Support. Every participant of the Talent Management Program works with designated learning partner at PeOrg Consult. Our Learning Partner: supports participants by the choice of right training course/coach (depends on the agreement in development session), reviews learning progress monthly and makes sure that the participant have all support needed to transfer the knowledge into his daily life.
 5. Review Session, which summarize the development made within one year of learning.

Development Center dla Dyrektorów Regionalnych

W ramach przygotowania programu coachingowego dla dyrektorów regionalnych francuskiej sieci sklepów, PeOrg Consult przeprowadził Development Centre dla uczestników coachingu.
Development Centre zwracał uwagę na następujące dwa aspekty:

 1. Talent menedżerski – czyli umiejętności, które osoby posiadają, ale nie zawsze mogą je wykazać w swojej codziennej pracy
 2. Kompetencje menedżerskie – czyli umiejętności, które osoby miały okazje wykorzystać w codziennej pracy

Development Centre składał się z czterech elementów:

 1. Analizy talentu menedżerskiego na podstawie – obcych dla codziennego biznesu uczestników – Case Studies (Analityczne Studium Przypadków oraz Behawioralne Studium Przypadków)
 2. Wywiadu opartego na kompetencjach w celu oceny kompetencji menedżerskich uczestników
 3. Rozmowy feedback-owej omawiającej raport oraz wyniki Development Centre
 4. Rozmowy rozwojowej ustalającej kroki rozwojowe oraz budującej podstawę sesji coachingowych

Branża: Handel Tekstylny

Miejsce: Kraków, Polska

Assessment Centers oraz Rozmowy Rozwojowe

Od roku 2007 PeOrg Consult przeprowadza rekrutacje na pozycje menedżerskie w Shared Service Centre globalnego koncernu petrochemicznego.
PeOrg Consult przeprowadza regularnie indywidualne Analizy Potencjału, które wspierają proces wyboru kandydatów.

Instrument analizy potencjału zwraca uwagę na następujące dwa obszary talentu menedżerskiego:

 • Kompetencje (czyli to co osoby potrafią)
 • i na ich Talenty (czyli na to mogą wykazać w optymalnych dla nich warunkach).
 • W obu tych obszarach instrument ten zwraca uwagę również na Kompetencje i Talent Kognicyjny i Zachowawczy.

Każdą analizę potencjału poprzedza Analiza Pozycji, o którą się kandydaci ubiegają, W ten sposób zapewniony jest optymalny dobór kandydata do pozycji.

Pod koniec procesu naboru PeOrg Consult przeprowadza indywidualne Rozmowy Rozwojowe i feedback-owe, w których opracowane zostają następne kroki rozwojowe (niezależnie od tego czy, kandydatowi została zaoferowana pozycja).

Assessment Center oraz Rozmowy Rozwojowe przeprowadzany jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim w zależności od narodowości kandydatów oraz ich zwierzchników.

Branża: Petrochemiczna

Miejsce: Kraków, Polska