Coaching

Nic tak nie otwiera naszego umysłu jak przebłysk nowych możliwości.

My, PeOrg Consult, wskazujemy w procesie coachingu szanse i możliwości. Nasze rozwiązania coachingowe, adresują indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów:

coaching indywidualnyaby wydobyć ukryte talenty i dopracować kompetencje

W indywidualnej pracy oraz przy użyciu różnych metod (od metafor do ustawień decyzji) pracujemy nad rozwojem indywidualnych talentów i kompetencji naszych Klientów. Proces coachingowy zaczynamy od analizy potencjału i kompetencji; tak aby po ustaleniu indywidualnych celów coachingowych (zgodnie z ideą blended learning) móc pracować nad rozwojem naszego Klienta w sesjach indywidualnych (face-to-face), sesjach telefonicznych oraz sesjach on-line. Proces coachingowy kończymy ustaleniem planu rozwojowego oraz ustaleniem procesu post-coachingowego. który ma zapewnić jak najlepsze wsparcie w dalszym procesie rozwoju talentów naszych Klientów.

online coachingaby wspierać menedzerow w rozwoju ich talentów w elastyczny i tematycznie dobrany sposób

przy wsparciu specjalnego interfejsu coachingowego (każdy z klientów ma indywidualny dostęp do swojego własnego portalu coachingowego) pracujemy nad wybranymi przez klienta tematem. Może to być rozwój efektywności jako osoba zarządzająca, emocjonalnie inteligentne zarządzanie zespołami, motywowanie zespołów czy choćby zarządzanie czasem. Proces coachingowy zaczynamy od analizy potrzeb klienta; tak aby przygotować dla niego indywidualnie napisane moduły online coachingu. Klient sam decyduje, kiedy i w jakim tempie chce pracować w swoim interfejsie. Coach odpowiada na jego pytania, daje feedback dotyczący sukcesów pracy oraz podejmuje dyskusje na ważne dla Klienta tematy. W portalu coachingowym Klient zdobywa wiedzę i rozwija swoje kompetencje poprzez regularna wymianę z coachem oraz informacje przekazane przy pomocy rożnych mediów (od kwestionariuszy do filmów wideo)

coaching zespołów – aby wspólnie osiągały sukces

Coaching zespołu wspiera grupy w dokonywaniu zmian w sposób odpowiadający ich wartościom, celom i mocnym stronom. Jego celem jest utwierdzenie zespołu w realizacji celów poprzez wykorzystanie konstruktywnej dynamiki grupy: optymizmu, koleżeństwa czy zaufania. W przeciwieństwie do kolektywnego coachingu przeprowadzany jest on zespołach, które na co dzień ze sobą współpracują (czyli na przykład zespołach projektowych albo departamentach).

kolektywny coachingaby, poprzez wymianę doświadczeń z innymi, osiągać sukces

Bazując na metodzie action learning and reflection learning, budujemy proces coachingu dla osób szukających platformy wymiany doświadczeń z osobami pracującymi na podobnym stanowisku lub nad podobnym tematem. Naszym zadaniem jest wspieranie procesu uczenia się i szukania rozwiązań w grupie, tak aby pojedynczy uczestnicy  rozwiązywali problemy, realizowali zadania. I wszystko po to, aby osiągnąć swój cel i cel organizacji.

Teraz tylko od Ciebie zależy, w jakiej formie i kiedy chcesz pracować nad Twoim sukcesem:

  • w cztery-oczy,
  • on-line (Skype, Twitter albo coaching interfejs online),
  • telefonicznie,
  • w grupie,
  • przy Twoim  biurku
  • albo na zielonej trawie pod grusza…

Nasze programy coachingowe dotyczą zarówno  Klientów indywidualnych jak i Klientów korporacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby podyskutować o Twoim celu w coachingu, Twoich oczekiwaniach w stosunku do coacha oraz jaka forma coachingu najlepiej by pasowała do Twojego celu oraz trybu życia: kontakt emailowy.