Dla firm

Optimum Coaching dla Twoich kluczowych pracowników.

Nasze sesje coachingowe dopasowujemy do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz celów i potrzeb Twojej firmy.

Wspólnie z naszym Klientem:

  • określamy cele coachingu,
  • definiujemy kontrakt coachingowy, który uwzględnia przedział czasowy,
  • ustalamy harmonogram i rodzaj podejmowanych działań takich jak np.: indywidualne sesje, sesje online, sesje telefoniczne, grupowe itd..

Bazując na doświadczeniach ostatnich dziesięciu lat w coachingu różnych naszych Klientów (w Polsce i poza jej granicami) proponujemy mieszankę sesji indywidualnych z sesjami online (przy pomocy specjalnego interfejsu coachingowego), sesjami telefonicznymi oraz video-konferencjami.

Używamy wszystkie dostępne nam metody (od ustawień zespołów do mediów socjalnych) tak aby zapewnić skuteczne i  długotrwałe zmiany w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw naszych Klientów.

Dlatego tez nazywamy nasz proces coachingu: Optimum Coaching.

Nasz proces Optimum Coachingu:

Skontaktuj się z nami, aby podyskutować o Twoim celu w coachingu, Twoich oczekiwaniach w stosunku do coacha oraz jaka forma coachingu najlepiej by pasowała do Twojego celu i celu Twojej firmy:
+48 (22) 389 7613 albo: kontakt emailowy.