Rozwiązania

Rozwój umiejętności menedżerskich na poziomie europejskim w polskiej cenie.

Wiedza, umiejętności oraz relacje Twoich pracowników są największym skarbem Twojego przedsiębiorstwa. To nie jest dla Ciebie niczym nowym.

Chcesz je rozwijać, aby odnieść jak największy sukces. Celem PeOrg Consult jest badanie i definicja potencjału pracowniczego i przełożenie na odpowiednie rozwiązania, by znaleźć unikalny i efektywny model szkolenia. Chcemy zapewnić szybki i zaplanowany rozwój pracowników oraz całej Twojej organizacji.

Human Resource Management – zwiększenie wyników organizacji

 • Planowanie oraz kulturowa adaptacja systemów oceny pracowniczej
 • Planowanie i wdrażanie Programów Rozwoju Pracowników (Personnel Development Programmes)
 • Kulturowa adaptacja globalnych programów szkoleniowych i rozwojowych
 • Planowanie, implementacja oraz adaptacja systemów oceny kompetencji metoda 360°
 • Strategiczne warsztaty: od strategii do implementacji
 • Wspieranie (i monitorowanie) procesów zmian organizacyjnych

Rozwój talentów – rozwój tego co najlepsze w swoich pracownikach

 • Assessment i Development Center
 • Ocena potencjału i kompetencji menedżerskich
 • Wspieranie procesów po Assessment Center
 • Wywiady oparte na kompetencjach

Coaching – wsparcie dla kluczowych pracowników

 • jedyne w sobie, zorientowane na wyniki i elastyczne programy coachingowe
 • rozwój umiejętności i potencjału menedżerskiego
 • elastyczna realizacja: w cztery oczy, w grupie, przez telefon, Skype, socjalne media

Szkolenia – pomoc dla Twoich ludzi by byli jeszcze lepsi

 • zarządzanie zmianą
 • menedżer jako coach
 • zarządzanie strategiczne
 • efektywne zarządzanie wynikami
 • inteligencja emocjonalna i osiąganie najlepszych wyników
 • umiejętności interpersonalne
 • efektywność i efektowność osobista
 • komunikacja w biznesie
 • umiejętność autoprezentacji i prowadzenia prezentacji dla menedżerów
 • treningi międzykulturowe (zwłaszcza Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Polska / kraje Europy Wschodniej)
 • praca w zespołach
 • integracja zespołu biznesowego (Team Development)
 • Train the trainer

Jeśli zależy Ci na zapewnieniu maksymalnego rozwoju Twoich pracowników w zaskakującej pozytywnie cenie, PeOrg Consult jest właściwym partnerem.