Cykl warsztatów międzykulturowych dla pracowników produkcji (Branża Produkcyjna)

Scenariusz

Klientem była rozwijającą się niemiecką firmą produkcyjną z oddziałami na całym świecie. W Polsce powstała nowa produkcja, która współpracowała z niemiecką produkcją.

Wyzwanie Klienta

Obie strony: niemiecka i polska musiały współpracować ze sobą, ale zdalnie, w wielu produkcyjnych projektach. Pracownicy nie tylko musieli pokonać różnice kulturowe, ale także musieli zderzyć się z różnicami generacyjnymi każdej strony: z jednej strony tradycyjny i doświadczony zespól, z drugiej strony młody i dynamiczny. Aby osiągnąć wspólne cele obie strony musiały zbudować poczucie ducha zespołowego i ustalic reguly efektywnej współpracy i komunikacji. Klient wymagał trenera mówiącego po niemiecku, polsku i angielsku tak aby mógł on komunikować z wszystkimi uczestnikami warsztatów.

Nasze Rozwiązanie

PeORG Consult zaproponował i przeprowadził 10 dwudniowych warsztatów. Skupiały się one na świadomości kulturowej i określaniu zasad udanej komunikacji międzykulturowej i współpracy między sobą. Dodatkowo uczestnicy mieli szanse integracji w ramach wydarzeń kulturalnych zorganizowanych dla każdego zespołu. Po każdym dwudniowym warsztacie każda grupa zdefiniowała obszary do rozwoju i reguły współpracy. W odstępie trzymiesięcznym po warsztatach odbyła się sesja wirtualna z uczestnikami, gdzie omówione zostały plany działań i wyćwiczone zostały formy pracy wirtualnej.

Serię warsztatów poprowadziła polskojęzyczna konsultantka Magdalena Kishizawa, która nie tylko wcześniej współpracowała z klientem i znała wszystkie siedziby firmy, ale także realizowała globalny program rozwoju dla menedżerów z wysokim potencjałem. Magdalena ma 20 lat doświadczenia pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską ze względu na powiązania rodzinne. Studiowała na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech (Diplom-Psychology), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Education Science) i School of Management na University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim, a podczas warsztatów pracowała jednocześnie (zgodnie z wymaganiami tego projektu) we wszystkich trzech językach.