Planowanie na Nieznane. Bezpieczny Powrot z Domu do Firmy. Program Szkoleniowy Online

Scenariusz

W czasach pandemii Covid-19 wszyscy przechodzą przez trudne chwile. Granice między życiem prywatnym a biznesowym powoli zacierają się. Odporność psychiczna nagle stała się jednym z priorytetów. Dodatkowo powrót do biura z domu łączy się nie tylko z wyzwaniem logistycznym, ale również i z wypracowaniem nowego stylu zarządzania.

Wyzwanie Klienta

Plan powrotu do pracy w biurze zależy od ostrożnej i odpowiedzialnej decyzji pracodawców. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników jest najważniejsze. A doświadczenia ostatnich miesięcy wpłynęły na jakość samopoczucia każdego – na stan fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Pracownicy powinni czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Ich zaufanie wpływa na ich efektywnosc. Stawia to wszystkie organizacje przed wyzwaniem. Część pracowników dalej będzie korzystać z możliwości pracy wirtualnej, zmagając się z wyzwaniami typowymi dla pracy w domu (np. nieodpowiednia przestrzeń biura domowego, brak kontaktu z zespołem, czy przyzwyczajenia). Inni zdecydują się wrócić do biura, balansując między obowiązkami zawodowymi a rodzinnymi. Na pewno będzie grupa osób odczuwających samotność. Inni będą doświadczali lęków związanych ze zdrowiem. Niepokój będzie tematem wiodącym: lęk o miejsce pracy, noszenie masek, ograniczenia w sklepach, komunikacji publicznej, unikanie spotkań z innymi, martwienie się o bliskich, czy o wyłamujących się z przestrzegania zasad wspólnoty i podejmujących olbrzymie ryzyko. Wszyscy ci pracownicy znajdą się w nowych realiach pracy. Oznacza to dla kadry zarządzającej i działów HRu, że warunki pracy uzależnione będą od osoby, i jego osobowości i osobistego nastawienia. To może powodować napięcia.

Nasze Rozwiązanie

Cykl mini-seminariów i wykładów dla menedżerów na temat zarządzania zespołami w trakcie tranzycji z pracy zdalnej na pracę w biurze. Program jest prowadzony online i jest podzielony na 3 dwugodzinne spotkania menedżerów w tych samych grupach.

Sesja 1. Wyzwania stojące przed Kadrą Zarządzającą w momencie powrotu do “normalności”. Teoretyczne omówienie z perspektywy doświadczeń chińskich organizacji i przełożenie ich na best practice i teorie Health & Safety.

Sesja 2. Motywowanie zespołu w momencie powrotu do siedziby firmy: Odpowiadanie na ekstremalne grupy pracowników: zarządzanie osobą lękowa (tzw. lęk powrotu do normalności) czy osoba z tendencjami do ryzyka (czyli nie trzymająca się reguł). Prowadzenie trudnych i motywujących rozmów w celu zwiększenia efektywności zespołu.

Sesja 3. Coaching zbiorowy w celu aktywacji wsparcia w zespole szkoleniowym. Ćwiczenia metod omówionych w sesji 2 na przykładach uczestników. Pytania końcowe i perspektywa na następne 6 miesięcy.