Planowanie na Nieznane. Bezpieczny Powrot z Domu do Firmy. Program Szkoleniowy Online

Scenariusz

W czasach pandemii Covid-19 wszyscy przechodzą przez trudne chwile. Granice między życiem prywatnym a biznesowym powoli zacierają się. Odporność psychiczna nagle stała się jednym z priorytetów. Dodatkowo powrót do biura z domu łączy się nie tylko z wyzwaniem logistycznym, ale również i z wypracowaniem nowego stylu zarządzania.

Wyzwanie Klienta

Plan powrotu do pracy w biurze zależy od ostrożnej i odpowiedzialnej decyzji pracodawców. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników jest najważniejsze. A doświadczenia ostatnich miesięcy wpłynęły na jakość samopoczucia każdego – na stan fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Pracownicy powinni czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Ich zaufanie wpływa na ich efektywnosc. Stawia to wszystkie organizacje przed wyzwaniem. Część pracowników dalej będzie korzystać z możliwości pracy wirtualnej, zmagając się z wyzwaniami typowymi dla pracy w domu (np. nieodpowiednia przestrzeń biura domowego, brak kontaktu z zespołem, czy przyzwyczajenia). Inni zdecydują się wrócić do biura, balansując między obowiązkami zawodowymi a rodzinnymi. Na pewno będzie grupa osób odczuwających samotność. Inni będą doświadczali lęków związanych ze zdrowiem. Niepokój będzie tematem wiodącym: lęk o miejsce pracy, noszenie masek, ograniczenia w sklepach, komunikacji publicznej, unikanie spotkań z innymi, martwienie się o bliskich, czy o wyłamujących się z przestrzegania zasad wspólnoty i podejmujących olbrzymie ryzyko. Wszyscy ci pracownicy znajdą się w nowych realiach pracy. Oznacza to dla kadry zarządzającej i działów HRu, że warunki pracy uzależnione będą od osoby, i jego osobowości i osobistego nastawienia. To może powodować napięcia.

Nasze Rozwiązanie

Cykl mini-seminariów i wykładów dla menedżerów na temat zarządzania zespołami w trakcie tranzycji z pracy zdalnej na pracę w biurze. Program jest prowadzony online i jest podzielony na 3 dwugodzinne spotkania menedżerów w tych samych grupach.

Sesja 1. Wyzwania stojące przed Kadrą Zarządzającą w momencie powrotu do “normalności”. Teoretyczne omówienie z perspektywy doświadczeń chińskich organizacji i przełożenie ich na best practice i teorie Health & Safety.

Sesja 2. Motywowanie zespołu w momencie powrotu do siedziby firmy: Odpowiadanie na ekstremalne grupy pracowników: zarządzanie osobą lękowa (tzw. lęk powrotu do normalności) czy osoba z tendencjami do ryzyka (czyli nie trzymająca się reguł). Prowadzenie trudnych i motywujących rozmów w celu zwiększenia efektywności zespołu.

Sesja 3. Coaching zbiorowy w celu aktywacji wsparcia w zespole szkoleniowym. Ćwiczenia metod omówionych w sesji 2 na przykładach uczestników. Pytania końcowe i perspektywa na następne 6 miesięcy.

Spotkanie Online: Charyzma w wirtualnym zarządzaniu. Czyli jak odnaleźć swój własny styl zarządzania w wirtualnym środowisku.

Scenariusz

Specjalne okoliczności wymagają specjalnych środków … Dla wielu z menedżerów wirtualne spotkania i warsztaty są już częścią codziennego życia. Jednak zarządzanie wirtualnym i rozproszonym zespołem jest jeszcze większym wyzwaniem. Szkolenie Online, które przeprowadziliśmy we współpracy z Polska-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, miało wesprzeć tych menedżerów, którzy do tej pory mieli niewielkie doświadczenie w zarządzaniu na odległość. w trakcie szkolenia pokazane zostały dodatkowo metody i triki przy zarządzaniu zespołem wirtualnym.

Wyzwanie Klienta

Menedżerowie bardzo często maja naturalne obawy przed pracą online. Zwłaszcza gdy chodzi o tak osobiste i trudne tematy jak delegowanie, motywowanie, zachęcanie pracowników do wypełniania swoich zadań i podążania za wskazówkami. Celem webinaru było spojrzenie na własny styl zarządzania zespołem i zaadaptowanie jego do warunków pracy wirtualnej i pracy z zespołem rozproszonym. Grupa docelowa była kadra zarządzająca firm członkowskich AHK, która w sytuacji kryzysowej (pandemii Covid-19) stanęła przed wyzwaniem pracy z domu i chciała przygotować się do pracy online z zespołem rozproszonym.

Nasze Rozwiązanie

W naszym webinarium omówiono, jakie style zarządzania funkcjonują w wirtualnej pracy z zespołem. Spojrzano również na to jak można wykorzystać osobiste atrybuty/cechy osobowości na swoją korzyść mając jednocześnie ograniczoną siłę wpływu ze względu na wirtualne środowisko. Dodatkowo wytłumaczono jakie elementy charyzmy sprawdzają się w pracy online i przekładają się na efektywność zespołu. Kluczowe omawiane koncepcje: style przywództwa, autentyczne przywództwo, charyzma i przywództwo, wywieranie wpływu w zespole rozproszonym Webinar prowadzony był przez Magdalena Kishizawa. Jest ona konsultantem z dwudziestoletnim międzynarodowym doświadczeniem i dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z zespołami rozsianymi po całym świecie (dla takich firm jak Bombardier, Porsche czy Perkin Elmer). Jest coachem, trenerem oraz pracuje w sytuacji pandemii Covid-19 jako psychoterapeuta kryzysowy.

Tutaj link do opisu szkolenia na stronie Polsko-Niemieckiej Izby Przemyslowo-Handlowej