Warsztaty o kulturze biznesowej w Polsce (Branża Rozrywkowa)

Scenariusz

Klientem była amerykańska firma medialna z szeregiem inwestycji w Polsce. Była to pierwsza międzynarodowa współpraca i klientowi zależało na poznaniu kultury oraz sposobu prowadzenia biznesu w Polsce.

Wyzwanie Klienta

Inwestycja w spółkę polska była pierwszym spotkaniem z kultura polska dla wielu menedżerów klienta. Dlatego, mimo multikulturowego charakteru kadry zarządzającej, klientowi zależało na bliższym poznaniu kultury polskiej. Celem było Celami były: rozwijanie świadomości, w jaki sposób własna kultura kształtuje postawy i zachowania, zwiększenie zrozumienia polskiej kultury w środowisku zawodowym, identyfikowanie aspektów polskiej kultury, które kształtują postawy wobec biznesu i stanowią ramy odniesienia oraz praktyczne narzędzia i strategie komunikacji i budowania relacji z polskimi kolegami.

Nasze Rozwiązanie

PeORG Consult przeprowadził 6-godzinne szkolenie z następujących tematów: znaczenie kultur narodowych i biznesowych, zrozumienie Polski i Polaków, polska kultura biznesu, polskie praktyki pracy, kultura narodowa i korporacyjna w Polsce, skuteczna komunikacja biznesowa, skuteczna komunikacja wirtualna. Warsztaty odbyły się w USAw jezyku angielskim poprowadziła konsultantka Magdalena Kishizawa.

Magdalena ma 20 lat doświadczenia pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską ze względu na powiązania rodzinne. Studiowała na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech (Diplom-Psychology), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Education Science) i School of Management na University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim.