On-Boarding / Szkolenie międzykulturowe: „Życie i Praca w Polsce”

Scenariusz

Uczestnikiem szkolenia był niemiecki menedżer w Polsce. Klient pracował dla niemieckiego producenta samochodów i został oddelegowany do polskiej lokalizacji na początku roku.

Wyzwanie Klienta

Niemiecki uczestnik posiada duze doswiadczenie w pracy projektowej w międzynarodowym srodowisku. Uczestniczył także w kursie szkoleniowym na temat świadomości międzykulturowej w ramach korporacyjnego programu rozwoju kadry menedzerskiej. Nasz onboarding program miał na celu przygotowanie go do pracy w Polsce.

Nasze Rozwiazanie

Szkolenie trwało jeden dzień i obejmowało następujące tematy: 1) Zrozumienie Polski i Polaków 2) Polska kultura biznesu i polskie praktyki biznesowe: etykieta i wyzwania z niemiecko-polskiej perspektywy. 3) Kultura korporacyjna: skuteczna komunikacja biznesowa, skuteczna komunikacja biznesowa (w formie pisemnej i telefonicznej), polska rzeczywistość. 4) Skuteczna komunikacja w zespole: bezpośrednie i pośrednie wzorce komunikacji i zderzenie kulturowe w komunikacji miedzy Polakami i Niemcami. 5) Zarzadzanie zespolami w Polsce: style przywództwa, wyznaczanie celów i planowanie, zarządzanie zespołem i budowanie współpracy w ramach polskiego zespołu.

Sesję poprowadziła Magdalena Kishizawa, która przeprowadziła szereg szkoleń świadomości międzykulturowej dla menedżerów różnych kultur. Magdalena ma 20-letnie doświadczenie w pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską poprzez swoje rodzinne powiązania. Studiowała na Uniwesytecie w Heidelbergu w Niemczech (Psychologia), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Pedagogika) oraz School of Management University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Warsztaty o kulturze biznesowej w Polsce (Branża Rozrywkowa)

Scenariusz

Klientem była amerykańska firma medialna z szeregiem inwestycji w Polsce. Była to pierwsza międzynarodowa współpraca i klientowi zależało na poznaniu kultury oraz sposobu prowadzenia biznesu w Polsce.

Wyzwanie Klienta

Inwestycja w spółkę polska była pierwszym spotkaniem z kultura polska dla wielu menedżerów klienta. Dlatego, mimo multikulturowego charakteru kadry zarządzającej, klientowi zależało na bliższym poznaniu kultury polskiej. Celem było Celami były: rozwijanie świadomości, w jaki sposób własna kultura kształtuje postawy i zachowania, zwiększenie zrozumienia polskiej kultury w środowisku zawodowym, identyfikowanie aspektów polskiej kultury, które kształtują postawy wobec biznesu i stanowią ramy odniesienia oraz praktyczne narzędzia i strategie komunikacji i budowania relacji z polskimi kolegami.

Nasze Rozwiązanie

PeORG Consult przeprowadził 6-godzinne szkolenie z następujących tematów: znaczenie kultur narodowych i biznesowych, zrozumienie Polski i Polaków, polska kultura biznesu, polskie praktyki pracy, kultura narodowa i korporacyjna w Polsce, skuteczna komunikacja biznesowa, skuteczna komunikacja wirtualna. Warsztaty odbyły się w USAw jezyku angielskim poprowadziła konsultantka Magdalena Kishizawa.

Magdalena ma 20 lat doświadczenia pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską ze względu na powiązania rodzinne. Studiowała na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech (Diplom-Psychology), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Education Science) i School of Management na University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim.

On-Boarding dla nowego Członka Zarządu i jego rodziny (Branża Produkcyjna)

Scenariusz

Klientem był największy producent sprzętu gospodarstwa domowego w Europie i jedna z wiodących firm w branży na całym świecie. Firma zakupiła jednego z polskich producentów podzespołów i w związku z tym przeprowadziła również zmiany organizacyjne w zakupionej spółce. Utworzony został między innymi nowy Zarząd Spółki.

Wyzwanie Klienta

Nowy Dyrektor Finansowy nominowany został z globalnej rekrutacji. Miał on doświadczenie międzynarodowe, ale tylko w Azji i Półwyspie Iberyjskim. Zanim został przeniesiony do Polski, klient rozpoczął on-boarding proces dla niego i jego rodziny. Nasza firma miała wesprzeć nowego Dyrektora Finansowego i jego rodzinę we wszystkich kwestiach związanych z różnicami kulturowymi, adaptacja w Polsce i poznaniem polskiej kultury biznesowej.

Nasze Rozwiązanie

W związku z tym, że Dyrektor Finansowy przebywał jeszcze w Azji, sesje odbywały się wirtualnie przez Skype. Przeprowadziliśmy 3 sesje a 2 godziny, w których uczestniczył Dyrektor Finansowy i jego rodzina. Tematy omówione w sesjach to: formalne i prawne aspekty życia w Polsce, różnice kulturowe w biznesie, efektywna komunikacja z polskimi partnerami oraz strategie rozwiazywania konfliktów w kulturze polskiej. Sesje prowadzone były po angielsku przez trenera, Magdalenę Kishizawę.

Magdalena Kishizawa posiada 20 lat doświadczenia pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską ze względu na powiązania rodzinne. Znała wobec tego nie tylko formę prowadzenia biznesu w Polsce ale również w Azji i na Półwyspie Iberyjskim. Studiowała na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech (Diplom-Psychology), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Education Science) i School of Management na University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Cykl warsztatów międzykulturowych dla pracowników produkcji (Branża Produkcyjna)

Scenariusz

Klientem była rozwijającą się niemiecką firmą produkcyjną z oddziałami na całym świecie. W Polsce powstała nowa produkcja, która współpracowała z niemiecką produkcją.

Wyzwanie Klienta

Obie strony: niemiecka i polska musiały współpracować ze sobą, ale zdalnie, w wielu produkcyjnych projektach. Pracownicy nie tylko musieli pokonać różnice kulturowe, ale także musieli zderzyć się z różnicami generacyjnymi każdej strony: z jednej strony tradycyjny i doświadczony zespól, z drugiej strony młody i dynamiczny. Aby osiągnąć wspólne cele obie strony musiały zbudować poczucie ducha zespołowego i ustalic reguly efektywnej współpracy i komunikacji. Klient wymagał trenera mówiącego po niemiecku, polsku i angielsku tak aby mógł on komunikować z wszystkimi uczestnikami warsztatów.

Nasze Rozwiązanie

PeORG Consult zaproponował i przeprowadził 10 dwudniowych warsztatów. Skupiały się one na świadomości kulturowej i określaniu zasad udanej komunikacji międzykulturowej i współpracy między sobą. Dodatkowo uczestnicy mieli szanse integracji w ramach wydarzeń kulturalnych zorganizowanych dla każdego zespołu. Po każdym dwudniowym warsztacie każda grupa zdefiniowała obszary do rozwoju i reguły współpracy. W odstępie trzymiesięcznym po warsztatach odbyła się sesja wirtualna z uczestnikami, gdzie omówione zostały plany działań i wyćwiczone zostały formy pracy wirtualnej.

Serię warsztatów poprowadziła polskojęzyczna konsultantka Magdalena Kishizawa, która nie tylko wcześniej współpracowała z klientem i znała wszystkie siedziby firmy, ale także realizowała globalny program rozwoju dla menedżerów z wysokim potencjałem. Magdalena ma 20 lat doświadczenia pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską ze względu na powiązania rodzinne. Studiowała na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech (Diplom-Psychology), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Education Science) i School of Management na University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim, a podczas warsztatów pracowała jednocześnie (zgodnie z wymaganiami tego projektu) we wszystkich trzech językach.