Wprowadzenie nowego systemu Okresowej Oceny Pracowniczej (Produkcja i Sprzedaż)

Szenariusz

Naszym klientem był producent sprzętu intra-logistycznego z filiami w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Firma zatrudnia 30 000 osób na całym świecie i około 100 sprzedawców w Polsce.

Wyzwanie Klienta

W europejskiej części organizacji klient wprowadził nowy system oceny wyników, który powinien być również stosowany we wszystkich europejskich pod-spółkach. Przed procesem zmian w europejskiej strukturze Działu HR i wprowadzeniu systemu okresowej oceny pracowniczej HR Business Partners każda pod-spółka miała swój lokalny system oceny wyników. Dlatego naszym celem było wprowadzenie nowego systemu obejmującego całą firmę, tak aby każdy mógł zauważyć zalety wspólnego systemu oceny wyników. Chodziło także o wspólne zrozumienie roli menedżera i przygotowanie uczestników do rozmów z pracownikami.

Nasze Rozwiazanie

Po prezentacji systemu wydajności wszystkim lokalnym HR Business Partners przeprowadziliśmy cykl jednodniowych szkolen dla lokalnych menedżerów. Szkolenia koncentrowały się na wykazaniu korzyści płynących z zarządzania wydajnością dla wszystkich pracowników. Było to szczególnie ważne, ponieważ menedżerowie były kluczowymi osobami w pokazaniu potrzeby globalnego systemu wydajności. Po omówieniu wad i zalet globalnego systemu ocen skoncentrowaliśmy się na ćwiczeniu rozmów pracowniczych. Omówiliśmy podstawy teoretyczne, takie jak: ustalanie celów SMART, rodzaje pytań, struktura rozmowy oceniającej pracowników, macierz coachingu (czyli kiedy i jak możemy sterować rozwojem pracowników) oraz przekazywanie informacji zwrotnej opartej na zachowaniu. Trening zakończyliśmy ćwiczeniem rozmów.

Planowanie na Nieznane. Bezpieczny Powrot z Domu do Firmy. Program Szkoleniowy Online

Scenariusz

W czasach pandemii Covid-19 wszyscy przechodzą przez trudne chwile. Granice między życiem prywatnym a biznesowym powoli zacierają się. Odporność psychiczna nagle stała się jednym z priorytetów. Dodatkowo powrót do biura z domu łączy się nie tylko z wyzwaniem logistycznym, ale również i z wypracowaniem nowego stylu zarządzania.

Wyzwanie Klienta

Plan powrotu do pracy w biurze zależy od ostrożnej i odpowiedzialnej decyzji pracodawców. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników jest najważniejsze. A doświadczenia ostatnich miesięcy wpłynęły na jakość samopoczucia każdego – na stan fizyczny, intelektualny i emocjonalny. Pracownicy powinni czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Ich zaufanie wpływa na ich efektywnosc. Stawia to wszystkie organizacje przed wyzwaniem. Część pracowników dalej będzie korzystać z możliwości pracy wirtualnej, zmagając się z wyzwaniami typowymi dla pracy w domu (np. nieodpowiednia przestrzeń biura domowego, brak kontaktu z zespołem, czy przyzwyczajenia). Inni zdecydują się wrócić do biura, balansując między obowiązkami zawodowymi a rodzinnymi. Na pewno będzie grupa osób odczuwających samotność. Inni będą doświadczali lęków związanych ze zdrowiem. Niepokój będzie tematem wiodącym: lęk o miejsce pracy, noszenie masek, ograniczenia w sklepach, komunikacji publicznej, unikanie spotkań z innymi, martwienie się o bliskich, czy o wyłamujących się z przestrzegania zasad wspólnoty i podejmujących olbrzymie ryzyko. Wszyscy ci pracownicy znajdą się w nowych realiach pracy. Oznacza to dla kadry zarządzającej i działów HRu, że warunki pracy uzależnione będą od osoby, i jego osobowości i osobistego nastawienia. To może powodować napięcia.

Nasze Rozwiązanie

Cykl mini-seminariów i wykładów dla menedżerów na temat zarządzania zespołami w trakcie tranzycji z pracy zdalnej na pracę w biurze. Program jest prowadzony online i jest podzielony na 3 dwugodzinne spotkania menedżerów w tych samych grupach.

Sesja 1. Wyzwania stojące przed Kadrą Zarządzającą w momencie powrotu do “normalności”. Teoretyczne omówienie z perspektywy doświadczeń chińskich organizacji i przełożenie ich na best practice i teorie Health & Safety.

Sesja 2. Motywowanie zespołu w momencie powrotu do siedziby firmy: Odpowiadanie na ekstremalne grupy pracowników: zarządzanie osobą lękowa (tzw. lęk powrotu do normalności) czy osoba z tendencjami do ryzyka (czyli nie trzymająca się reguł). Prowadzenie trudnych i motywujących rozmów w celu zwiększenia efektywności zespołu.

Sesja 3. Coaching zbiorowy w celu aktywacji wsparcia w zespole szkoleniowym. Ćwiczenia metod omówionych w sesji 2 na przykładach uczestników. Pytania końcowe i perspektywa na następne 6 miesięcy.

Linia Pomocy Psychologicznej w Trakcie Pandemii COVID-19

W okresie od marca do końca maja, nasz zespół poświęcił część swoich godzin pracy na pomoc tym, którzy byli przytłoczeni przebywaniem w samo-izolacji i / lub praca z domu. Środki dystansu społecznego zmusiły prawie całą kadrę do pozostania w domu. Często tez pracownicy musieli izolować się od tych, których kochają lub byli zmuszeni do pogodzenia pracy w domu z życiem rodzinnym. Nasza firma w tym okresie prowadziła infolinie i indywidualne wsparcie psychologiczne skierowane do ​​osób, które doświadczyły stresu emocjonalnego i potrzebowali porady terapeuty lub konsultanta doświadczonego w pracy z osobami w stresie i w wirtualnym środowisku. Współpracowaliśmy z certyfikowanymi wielojęzycznymi konsultantami (psychoterapeutami), którzy byli pod superwizją psychoterapeutyczna. Podczas naszych konsultacji wspieraliśmy osoby z lękami lub napadami paniki, depresją, problemami w relacjach, przytłoczonymi i zestresowanymi przez obciążenie pracą lub po raz pierwszy zajmujące się wirtualnym środowiskiem pracy i problemami z samoorganizacją.

Spotkanie Online: Charyzma w wirtualnym zarządzaniu. Czyli jak odnaleźć swój własny styl zarządzania w wirtualnym środowisku.

Scenariusz

Specjalne okoliczności wymagają specjalnych środków … Dla wielu z menedżerów wirtualne spotkania i warsztaty są już częścią codziennego życia. Jednak zarządzanie wirtualnym i rozproszonym zespołem jest jeszcze większym wyzwaniem. Szkolenie Online, które przeprowadziliśmy we współpracy z Polska-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, miało wesprzeć tych menedżerów, którzy do tej pory mieli niewielkie doświadczenie w zarządzaniu na odległość. w trakcie szkolenia pokazane zostały dodatkowo metody i triki przy zarządzaniu zespołem wirtualnym.

Wyzwanie Klienta

Menedżerowie bardzo często maja naturalne obawy przed pracą online. Zwłaszcza gdy chodzi o tak osobiste i trudne tematy jak delegowanie, motywowanie, zachęcanie pracowników do wypełniania swoich zadań i podążania za wskazówkami. Celem webinaru było spojrzenie na własny styl zarządzania zespołem i zaadaptowanie jego do warunków pracy wirtualnej i pracy z zespołem rozproszonym. Grupa docelowa była kadra zarządzająca firm członkowskich AHK, która w sytuacji kryzysowej (pandemii Covid-19) stanęła przed wyzwaniem pracy z domu i chciała przygotować się do pracy online z zespołem rozproszonym.

Nasze Rozwiązanie

W naszym webinarium omówiono, jakie style zarządzania funkcjonują w wirtualnej pracy z zespołem. Spojrzano również na to jak można wykorzystać osobiste atrybuty/cechy osobowości na swoją korzyść mając jednocześnie ograniczoną siłę wpływu ze względu na wirtualne środowisko. Dodatkowo wytłumaczono jakie elementy charyzmy sprawdzają się w pracy online i przekładają się na efektywność zespołu. Kluczowe omawiane koncepcje: style przywództwa, autentyczne przywództwo, charyzma i przywództwo, wywieranie wpływu w zespole rozproszonym Webinar prowadzony był przez Magdalena Kishizawa. Jest ona konsultantem z dwudziestoletnim międzynarodowym doświadczeniem i dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z zespołami rozsianymi po całym świecie (dla takich firm jak Bombardier, Porsche czy Perkin Elmer). Jest coachem, trenerem oraz pracuje w sytuacji pandemii Covid-19 jako psychoterapeuta kryzysowy.

Tutaj link do opisu szkolenia na stronie Polsko-Niemieckiej Izby Przemyslowo-Handlowej

Szkolenia Rozwojowe w Ramach Akademii Sprzedaży – Wersja Webinarowa

Scenariusz

PeORG Consult przeprowadza od 2013 roku szkolenia rozwojowe w ramach Akademii Sprzedaży. Naszym klientem jest siec hurtowni branży grzewczej i sanitarnej. W obliczu trudności związanych z rozprzestrzenianiem się korona wirusa, zostaliśmy poproszeni o przedstawienie oferty szkoleniowej w wersji wirtualnej.

Wyzwanie Klienta

W sytuacji zagrożenia korona wirusem klient wstrzymał wszystkie szkolenia. W związku z tym nasze szkolenia przygotowaliśmy nasza ofertę szkoleń rozwojowych w wersji webinarowo-mentoringowej. Nasza oferta dotyczyła trzech szkoleń: “Pewność Siebie w Biznesie”, “Samoorganizacja” oraz “Style Sprzedaży”.

Nasze Rozwiazanie

Nasza propozycja wychodzi z założenia, ze celem adaptowanych szkoleń było nie tyle wyćwiczenie konkretnych umiejętności co samo-refleksja oraz dobranie przekazywanych metod do danego uczestnika. w związku z tym zaproponowane wirtualne szkolenia przybrały charakter mentoringowo-coachingowy z mala ilością uczestników (maksymalnie 6 osób). Kazdy uczestnik odbył przed szkoleniem godzinna rozmowę telefoniczna z trenerem w celu poznania potrzeb, oceny wyzwań oraz poznania danego uczestnika. Celem było dobranie teorii pojedynczych sesji do uczestników. Po sesji telefonicznej każde szkolenie składało się z 4 modułów wirtualnych (przy wykorzystaniu platformy Webex), gdzie przekazywana była wiedza na pojedyncze tematy oraz odbywały się ćwiczenia webinarowe. W przerwach miedzy sesjami uczestnicy maja możliwość wdrożenia przedstawionych metod. Ich doświadczenia zostały omówione na początku następnego modułu. Cały program zakończony był indywidualna rozmowa telefoniczna trenera z każdym uczestnikiem, gdzie omówione były indywidualne wyzwania i ustanowiony plan działań na następne sześć miesięcy.

On-Boarding / Szkolenie międzykulturowe: „Życie i Praca w Polsce”

Scenariusz

Uczestnikiem szkolenia był niemiecki menedżer w Polsce. Klient pracował dla niemieckiego producenta samochodów i został oddelegowany do polskiej lokalizacji na początku roku.

Wyzwanie Klienta

Niemiecki uczestnik posiada duze doswiadczenie w pracy projektowej w międzynarodowym srodowisku. Uczestniczył także w kursie szkoleniowym na temat świadomości międzykulturowej w ramach korporacyjnego programu rozwoju kadry menedzerskiej. Nasz onboarding program miał na celu przygotowanie go do pracy w Polsce.

Nasze Rozwiazanie

Szkolenie trwało jeden dzień i obejmowało następujące tematy: 1) Zrozumienie Polski i Polaków 2) Polska kultura biznesu i polskie praktyki biznesowe: etykieta i wyzwania z niemiecko-polskiej perspektywy. 3) Kultura korporacyjna: skuteczna komunikacja biznesowa, skuteczna komunikacja biznesowa (w formie pisemnej i telefonicznej), polska rzeczywistość. 4) Skuteczna komunikacja w zespole: bezpośrednie i pośrednie wzorce komunikacji i zderzenie kulturowe w komunikacji miedzy Polakami i Niemcami. 5) Zarzadzanie zespolami w Polsce: style przywództwa, wyznaczanie celów i planowanie, zarządzanie zespołem i budowanie współpracy w ramach polskiego zespołu.

Sesję poprowadziła Magdalena Kishizawa, która przeprowadziła szereg szkoleń świadomości międzykulturowej dla menedżerów różnych kultur. Magdalena ma 20-letnie doświadczenie w pracy na całym świecie i współpracowała z uczestnikami z ponad 20 różnych kultur. Mieszkała i pracowała w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii i jest bardzo blisko związana z kulturą japońską poprzez swoje rodzinne powiązania. Studiowała na Uniwesytecie w Heidelbergu w Niemczech (Psychologia), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce (Pedagogika) oraz School of Management University of Bradford (Master of Business Administration). Pracuje w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Zarzadzanie Zespolem i Wzmacnianie Kultury Bezpieczenstwa w Zespolach

Szenariusz

Klientem była niemiecka firma budowlana specjalizująca się w izolacji i pracy na wysokości. Klient kładzie duży nacisk na rozwijanie kultury proaktywnego bezpieczeństwa i w poprzednich latach prowadzi regularnie szkolenia z zakresu nie tylko zasad BHP, ale również warsztaty zwiększające świadomość o bezpieczeństwie własnym, osobistej granicy ryzyka oraz pracy w proaktywnym zespole.

Wyzwanie Klienta

Klient chciał rozwinąć kulturę świadomości bezpieczeństwa i bezpiecznego zachowania poprzez zwiększenie umiejętności przywódczych kierowników budowy, brygadzistów oraz kierowników projektów. Celem było zbudowanie zrozumienia wśród kadry zarządzającej budowami jak efektywnie zarządzać zespołem i jak tez promować kulturę bezpieczeństwa w zespołach. Program rozwojowy adresowany był do kadry zarządzającej projektami budowlanymi w Holandii i był przeprowadzony (ze względu na multi – kulturowość zespołów) w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Nasze Rozwiazanie

Program rozwoju kadry zarządzającej ustalony został w dyskusji z uczestnikami programu, ich przełożonym i bazował tez na doświadczeniach trenera w trakcie warsztatów o kulturze bezpieczeństwa z pracownikami. Program przeprowadzony zostal w języku angielskim, niemieckim i polskim przez trenera i coacha, Magdalene Kishizawe.

Pierwszy etap przeprowadzony w języku niemieckim z kierownikiem budowy. Było to jednodniowe szkolenie, w którym omówiono następujące tematy: zarzadzanie pracownikami tak, aby uwzględniali bezpieczeństwo pracy: rola i oczekiwania w stosunku do pracowników, cykl przywództwa: poszczególne etapy z naciskiem na ocenę wyników, pochwały i krytykę

Drugi etap programu to dwudniowe szkolenie z brygadzistami i kierownikiem projektu w języku angielskim. Na szkoleniu omówiono następujące tematy: rola brygadzisty, oczekiwania kadry zarządzającej wobec pracowników, cykl przywództwa: poszczególne etapy z naciskiem na ocenę wydajności, prowadzenie motywujących rozmów z pracownikami – krytyka, a przede wszystkim pochwała, regularne spotkania pracowników na tematy związane z bezpieczeństwem na budowach (np. JSA, omawianie niebezpiecznych sytuacji, promowanie proaktywnych zachowań, omawianie propozycji ulepszeń), zarządzanie trudnymi pracownikami oraz zachowanie w sytuacjach konfliktowych.

Trzeci etap składał się z jednego dnia szkoleniowego miał na celu zebranie doświadczeń i odpowiedzenie na konkretne problemy i sytuacje uczestników z życia codziennego.

Program zakończony został indywidualnymi sesjami mentoringowymi, w których każdy z uczestników miał okazje omówić osobiste wyzwania w zarzadzaniu zespołem. Sesje mentoringowe przeprowadzone zostaly w jezyku angielskim, niemieckim i polskim.

Magdalena prowadzi projekty z zakresu BHP od 2016 roku w kooperacji z niemiecka firma, MIT GmbH. Magdalena odpowiedzialna jest za projekty odbywające się w Polsce, Hiszpanii, Portugalii i Południowej Ameryce. Magdalena jest trenerem od 1999 roku i pracuje w międzynarodowym środowisku i szkoli kadre zarzadzajaca w miedzynarodowym srodowisku. Magdalena z wyksztalcenia jest psychologiem i pedagogiem, co szczególnie widoczne jest w jej projektach BHP, gdzie kładzie szczególny nacisk na psychologiczne aspekty postrzegania bezpieczeństwa i reguł. Celem jest samorefleksja uczestników tak aby byli świadomi konsekwencji swoich zachowan i je modyfikowali.